LARMFÖRETAG, leksand

Larmföretag Falun

Dala Lås & Larm är det väletablerade säkerhets- & larmföretaget i Leksand – Vår företagsgrupp är det största företaget när det gäller säkerhet i hela Dalarna.

EN TRYGG MILJÖ

Vi har värnat om och arbetar för säkerhet i svenska hem och företag sedan starten 1968. Vi är specialister när det kommer till säkerhet & larm och tillhandahåller marknadsledande produkter samt installerar din anpassade lösning. Du är välkommen att kontakta och låta oss lotsa dig rätt!

Kontakta våra säkerhetsexperter:


Låsexpert


Erik Daniels 0247-137 90


erik@daniels@dalalas.se

Larmexperter:


Andreás S Eriksson  070-432 61 05


andreas.eriksson@dalalas.se


Toni Evervi
toni.evervi@dalalas.se