Passersystem, Avesta
Vi installerar passersystem, system för tillträdeskontroll, passagesystem och systemen kan vara offline och online.

Systemen hanteras från pc och är överskådligt i realtid.Ni kan se loggar, spärra användarkort eller taggar, beröringsfria brickor.

Ni kan elektroniskt styra vilka dörrar som någon skall kunna passera - ni styr behörighetsområden via ett pc-program.


RCO M5 MEGA, Assa ARX, Axema VAKA, Bewator 2010, Paxton, Salto, RX-Web m.fl.


Vi installerar passersystem i Avesta, Hedemora, Säter!