Säkerhetssystem, Falun


Dala Lås-Gruppen installerar kompletta säkerhetssystem och säkerhetsprodukter för villor, företag, kommuner, stat och flerbostad.


Integrerade säkerhetssystem med larm och passersystem.


Inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, kamerabevakning, låssystem.


RCO M5 MEGA, Bewator 2010, Assa ARX, Axema VAKA, Aptus, Paxton.Projektering av larmsystem, passersystem, kameraövervakningssystem, videobevakningssystem.


Installation samt driftsättning av systemen.


Underhåll och service av säkerhetssystem.